Zda se uskuteční tradiční jízda veteránu zatím nevíme, dle aktuální situace.